يو کمپيوتر بايد څنګه وساتل شي؟

يو کمپيوتر بايد څنګه وساتل شي؟

April 12, 2017

ډېرى خلګ په دې اند وي که د کمپيوټر بغل خلاص پرېښودل شي نه ګرمېږي، دا خبره نه کومه رښتينې بڼه او نه ګټه لري، ځکه په دې ډول د پروسيسور پر سر چې کومه پکه د کار پر مهال هوا توليدوي خپل تګلورى نه شي ټاکلاى او نه شي کولاى د هغو شيانو تر منځ چې د دې پر چاپېريال پراته دي هوا توليد او په سمه توګه وڅرخي. له همدې امله کمپيوټر د پخوا په پرتله ډېر ګرمېږي.

که د پروسيسور پکه خرابه وي، بله چاره هم نه وي کمپيوټر يوې پکې يا کولر ته داسې کښېږدئ چې د ده شا او د هغه مخ وي. د يادونې وړ ده هېڅ وخت کمپيوټر ګرمېدو ته مه پرېږدئ ښايي ځينې پرزې يې کار پرېږدي، پر دې برسېره هغه کمپيوټرونه چې بغل يې خلاص پاته وي د نورو په پرتله ډېر خرابېږي، وجه يې دا ده چې نوموړى د کار پر مهال يو ډول دوړه چې برېښنايي اغېزې ولري ځانته کشوي، نوموړې دوړه د کمپيوټر د کوچنيو کوچنيو پرزو ترمنځ يو ډول اړيکى قايموي او د کار پر وړاندې خنډ ګرځي.

View 327

Create AccountLog In Your Account