د کار خلک د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پکتیا پوهنتون علمي کادر غړی، پوهنیار بختیار ګل احمدزی  مېلمه دی، د ده په لیکوالۍ او ښوونیزو هڅو مو ورسره مرکه کړې

د کار خلک د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پکتیا پوهنتون علمي کادر غړی، پوهنیار بختیار ګل احمدزی مېلمه دی، د ده په لیکوالۍ او ښوونیزو هڅو مو ورسره مرکه کړې

September 5, 2019

[audio mp3="http://talwasa.af/wp-content/uploads/2019/09/ahamadziwith.mp3"][/audio]

 د کار خلک د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پکتیا پوهنتون علمي کادر غړی، پوهنیار بختیار ګل احمدزی  مېلمه دی، د ده په لیکوالۍ او ښوونیزو هڅو مو ورسره مرکه کړې
 

View 171

Create AccountLog In Your Account